Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Aftener med indhold

Aftener med indhold er et samarbejde mellem Mørdrup, Sthens og Egebæksvang sogne.

Ved samtlige aftener er der en let servering.

Entre 30,00 kr. pr. person.

Der kræves ingen tilmelding til disse foredragsaftener.

AFTENER MED INDHOLD 2023 

”MARC CHAGALL, HANS KUNST OG HANS LIV” 

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 19 i Sthens Kirke 

Foredragsholder er sognepræst ved Søllerød Kirke Xenia Dalgaard 

Foredraget sætter fokus på Chagalls kunstneriske udtryk, hvorigennem han belyser nogle af livets store spørgsmål; Hvad er meningen med livet? Hvad gør kærlighed ved os? Chagall taler gennem sin kunst for kulturel åbenhed og religiøs sameksistens, og ved hjælp af symboler og farver tolker han livet. 

Xenia Dalgaard viser PowerPoint slides, der belyser hans kunstneriske udvikling og form, og undervejs i foredraget kommer hun også ind på de mange religiøse symboler i hans kunst og deres betydning. 

Gennem sin kunst får vi indblik i Chagalls tro og livsfundament. 

Hun fortæller også om hans liv under to verdens krige, under jødeforfølgelser, og på flere kontinenter. 

”BIBLEN 2020 FOR BEGYNDERE” 

Onsdag den 22. marts 2023 kl. 19 i Mørdrup Kirke 

Foredragsholder er Søren Holst, Lektor (deltids) på forsknings- projektet AMRAM 

Patrick fra Herlev eksisterer ikke. Bibelselskabet har opfundet ham, for at oversætterne kunne bruge ham som forbillede i arbejdet. ”Kan Patrick, som er 14 år, uden videre forstå denne sætning?”, har vi spurgt os selv. Hvis svaret var ”Nej” eller ”Tjoh, tjah”, var oversættelsen ikke god nok endnu. 

Foredraget fortæller om, hvordan man oversætter for læsere, der overhovedet ikke kender Bibelen i forvejen, og illustrerer det rundhåndet med eksempler fra arbejdet med de kendte fortællinger fra Bibelens begyndelse. 

”KVINDESTEMMER, KVINDEROLLER OG KVINDE­ HISTORIER I DEN TIDLIGE KRISTENDOM” 

Onsdag den 19. april 2023 kl. 19.00 i Egebæksvang Kirke 

Foredragsholder er Marianne Aagaard Skovmand, Ph.d. og cand.theol., sognepræst, forfatter og foredrags- holder 

Marianne Aagaard Skovmand er forfatter til bogen ”De skjulte ledere”, der handler om kvinderne i den tidlige kristendom. 

I foredraget fortæller hun ud fra den nyeste forskning om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom. Kvinder havde langt større betydning, end man hidtil har haft øje for. 

Det gælder Jesu tolv mandlige disciple. Der var snarere tale om en større gruppe, hvor begge køn var repræsenteret. Og så bør Maria Magdalene, der jo fik et evangelium opkaldt efter sig, betragtes som en slags chefdiscipel på linje med disciplen Peter. Og Jesu mor Maria blev i den tidlige kristendom æret som præst og med en autoritet, der langt overgik mændenes. Og måske har Paulus aldrig sagt, at kvinder skal tie i forsamlinger. Det fremgår med al tydelighed af hans breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder. 

 

 

Der er ingen begivenheder.