Konfirmation

KONFIRMATIONER 2025 (se nederst på siden) 


KONFIRMATIONER 2024 i Mørdrup Kirke 

Den 27. april 2024 kl. 12:00 Tibberupskolen, klasse A og B + øvrige skoler

Den 4. maj 2024 kl. 12:00 Tibberupskolen, klasse C, D og E

Den 9. maj 2024 kl.12:00: Tibberupskolen, klasse F, G og H.

 

mail

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på tlf. 4040 3473 eller  moerdrup.sogn@km.dk 

enlightened

KONFIRMATIONER 2025

I 2025 er følgende datoer udvalgt til de enkelte klasser fra Tipperup-skolen:

17. maj 2025: A og B-klassen + øvrige skoler

24. maj 2025: C, D og E-klassen

29. maj 2025 (Kr. Himmelfart): F, G og H-klassen.

(De fleste vil gerne følges med deres klassekammerater. Skulle man være forhindret den udvalgte dato, er der mulighed for at ønske en af de andre dage). 

For børn med særlige behov er der konfirmation 10. maj. Kontakt kordegnen på 4040 3473 for mere info om dette.

For elever bosiddende i Mørdrup Sogn som går på andre skoler, aftales konfirmationsforberedelsen individuelt ved henvendelse til kirken.

Vi åbner for tilmelding i maj måned 2024. Følg med her på hjemmesiden. Vi poster også på vores FB-side og Det sker i Espergærde-siden