Konfirmation

KONFIRMATIONER 2025 (se nederst på siden) 


KONFIRMATIONER 2024 i Mørdrup Kirke 

Skal jeres barn konfirmeres i foråret 2024?  Følgende datoer er udvalgt til de enkelte klasser:

(De fleste vil gerne følges med deres klassekammerater. Skulle man være forhindret den udvalgte dato, er der mulighed for at ønske en af de andre dage). 

Den 27. april 2024 kl. 12:00 Tibberupskolen, klasse A og B + øvrige skoler

Den 4. maj 2024 kl. 12:00 Tibberupskolen, klasse C, D og E

Den 9. maj 2024 kl.12:00: Tibberupskolen, klasse F, G og H.

Tilmeld jer via Folkekirkens tilmeldingssystem : https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

Find jeres MitID frem , følg linket, og I bliver guidet igennem. I vil herefter modtage en kvittering for, at vi har modtaget jeres tilmelding, men denne er først gældende, når den er signeret af begge forældre (på nær hvis du har eneforældremyndighed over barnet). 

Nu er jeres barn tilmeldt selve konfirmationsforberedelsen 

yes

 

24 timer eller første hverdag efter at I har tilmeldt jer, kan I logge jer ind i vores kommunikationssystem for konfirmander og konfirmandforældre  https://konfirmand.kirkenettet.dk  Her skal I nu markere dato for jeres barns konfirmation 2024 – og I skal også vælge præst og kirke.  Her vælger I bare én af de to præster - begge deltager ved alle konfirmationer - og ”Mørdrup Kirke”.

mail

 

Konfirmationsforberedelsen foregår i Mørdrup Kirke og begynder i uge 37 og slutter umiddelbart forud for konfirmationen.

Der er informationsaften torsdag den 7. september kl. 17-18, hvor I kan møde kirkens to præster, Ea og Kirstine, og høre nærmere om forløbet.

For elever bosiddende i Mørdrup Sogn som går på andre skoler , aftales konfirmationsforberedelsen individuelt ved henvendelse til kirken.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret på tlf. 4040 3473 eller  moerdrup.sogn@km.dk 

enlightened

KONFIRMATIONER 2025

I 2025 er følgende datoerudvalgt til de enkelte klasser:

17. maj 2025: A og B-klassen + øvrige skoler

24. maj 2025: C, D og E-klassen

29. maj 2025 (Kr. Himmelfart): F, G og H-klassen.