Inventar

Altertavle
Altertavle

Når man træder ind i kirken, er det første, der falder i øjnene, den store, frithængende altertavle.

Altertavlen, der er udført af Arne L. Hansen, er et opstandelsesmotiv. Som en solopgang er det groende og opadstræbende. Midterfeltet er livstræet med korset som stamme, hvorom der er syv gyldne punkter, et for hver af bønnerne i Fadervor.

 Som en krans omkring er der 24 billedfelter. De kan aflæses, som man aflæser uret rundt. De fire hjørnebilleder er morgen, middag, aften og nat. I alle de nederste felter markerer de liturgiske farver sig.

Prædikestol
Prædikestol

Prædikestolen står i højre side af kirken. Den er et markant element i kirkerummet og viser dermed, at prædiken er en væsentlig del af gudstjenesten.

På forsiden af prædikestolen er et stiliseret kristusmonogram XP, der er sammensat af bogstaverne iota og chi, de første bogstaver på græsk i henholdsvis Jesus og kristus.

Orgel
Orgel

Det store orgel rejser sig som en skulptur frit i rummet med linier i overensstemmelse med taghældningen.

Orgel og korpladser er anbragt i højre side af kirken, således at der er en tæt kontakt med organist, kor og menigheden.

Orglet er bygget i 1984 af P. G. Andersen, Bagsværd. Facaden er tegnet af kirkens arkitekter Per Christiansen og Carl Svendsen. Orglet har 22 stemmer og indholder 1330 piber.

 

Kirkeskib
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirkeskib

Kirkeskibet, der hænger over indgangsdøren til kirken, er en model i kvart størrelse af Snekkerstenjollen "Birgit", bygget til fisker Aanonsen i Espergærde.
Snekkerstenjollerne var let byggede åbne både med smakkerig. De anvendtes til småfiskeri på Sundet.
Modellen er udført af bådebygger Bjørn Andersen, Snekkersten. Modellen blev skænket til Mørdrup Kirke ved indvielsen d. 9 december 1984.

 

Døbefont
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Døbefont

Døbefonten er ligesom alterbordet af slebet hvid beton med ilagt frise af Ravenna stifter.
Dåbsfadet er udført i forsølvet messing og formgivet af Arne L. Hansen.
Døbefontens plads markeres i kirkerummet ved en dåbshimmel, der er udformet som en cirkel, der peger hen mod evigheden.

Alterbord
 
 
Alterbord

Alterborde er udført af slebet, hvid beton. På kanten er ilagt en frise af Ravenna stifter. På alterbordet er et kors indfattet i en cirkel, der symboliserer evigheden. I cirklen er indfattet 12 sten, en for hver af årets 12 måneder. Cirklen er forgyldt på den ene side og forsølvet på den anden side. Ved højtiderne kan den forgyldte siden vendes ud mod menigheden.

Alterbord, de 6 alterlysestager og korset er formgivet og udført af Arne L. Hansen.

Grundsten foran alteret er udført på Höganäs, hvor Arne L. Hansen selv modellerede klinken før brændingen.

 

 

 

 

 

Grundsten foran alteret er udført på Höganäs, hvor Arne L. Hansen selv modellerede klinken før brændingen.

Væglampetterne er specielt designet til Mørdrup Kirke.

 

 

 

 

 

Væglampetterne er specielt designet til Mørdrup Kirke.

"Bryllupsstolene" er designet af Hans J. Wegner.

 

 

 

 

 

"Bryllupsstolene" er designet af Hans J. Wegner.

I venstre side af kirkerummet er anbragt en lysglobe.

 

 

 

 

 

 

 

 

I venstre side af kirkerummet er anbragt en lysglobe. Globen symboliserer kristendommens udbredelse over hele verden. I globens centrum er anbragt en lysestage med moderlyset, som et symbol på den opstandne Jesus Kristus. Enhver kan tænde et lys for den eller dem, de særlig tænker på - det være sig levende eller døde.

Altertavlens billedfelter
Altertavlens billedfelter

1. Morgen

2. Regnbuen, der forbinder himmel og jord

3.  Himmelen og menigheder på jorden

4. De fire elementer

5. Den hvide farve for renhed

6. Den gule farve for falskhed

7. Middag

8. Purpur farve for magt

9. Den røde farve for kærlighed

10. Treenigheden

11. Troens farve

12. Håbets farve

13. Aften

14. Den sorte farve for sorg

15. Den violette farve for anger

16. Tiden

17. Nadveren

18. Bespottelsen

19. Nat

20. Vejen til Golgata

21. Vejen til Golgata

22. Golgata. Jesu røst i dødstimen: Et gyldent punkt for hvert af Jesu 9 korsord.

23. Gravfæstelsen

24. Opstandelsen