Aftener med indhold

Aftener med indhold er et samarbejde mellem Mørdrup, Sthens og Egebæksvang sogne, og de afholdes på skift i de enkelte kirker.

Ved samtlige aftener er der en let servering.

Entre 40 kr. pr. person.

Der kræves ingen tilmelding til disse foredragsaftener.

FORÅRET 2024:

 

KIRKE, KULTUR, KAMP OG KÆRLIGHED
Onsdag den 21. februar 2024 kl.19 i Sthens Kirke

                                                   

Tidligere undervisnings- og kirkeminister Bertel Haarder

Bertel Haarder behøver næppe nogen nærmere præsentation. Han var medlem af Folketinget for Venstre i årrækken 1975-2022 afbrudt af en periode i Europa-parlamentet. Han blev Folketingets længst siddende medlem, og det er derfor ham, der flere gange har åbnet det nye Folketing.

 

Han blev første gang valgt i 1975 og har siddet i Folketinget i mere end 40 år. I 1982 fik han sin første ministerpost, da han blev undervisningsminister. Siden blev til minister for ialt ti ministerier, altid to ad gangen i 22 år. Han har flere gange været præsident for Nordisk Råd og fra 2019 formand for Det kongelige Teater. 

 

 

 

KRISTENDOMMEN I LUKASEVANGELIET. ET MODSPIL TIL ANTIKKENS SAMFUND? 

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19 i Mørdrup Kirke

 

Niels Willert, dr.theol. og forfatter, fhv. lektor og sognepræst.

Niels Willert er forfatter til flere bøger om nytestamentlige og oldkirkelige emner, bl.a. en kommentar til Lukasevangeliet.

I sit foredrag fortæller han ud fra nyere forskning om den kristendom, man møder i Lukasevangeliet. Det er skrevet i 2. århundrede og således langt senere end tidligere antaget. Forfatteren har gjort brug af de tre andre evange­lier, men grebet opgaven ander­ledes an. Det hører sammen med Apostlenes Gerninger og bør derfor læses som første del af et historieværk om kristendommens begyn­delse fra Jesus til Paulus.

 

Mange lig­nelser, f.eks. om den barmhjertige samaritaner og om den fortabte søn møder vi kun i Lukasevangeliet. Det er også her, vi hører om Jesu fødsel under kejser Augustus’ folke­tælling og om Jesu him­melfart. Nok så vigtigt er det også, at hos Lukas forkynder Jesus Guds kongedømme som et rummeligt og inkluderende fællesskab, hvor forskel mellem store og små, rige og fat­tige, mænd og kvinder, agtede og foragtede er udlignet.

 

I en tid med for­følg­elser fra jødisk og romersk side fremstiller Lukas kristen­dom­men magtkritisk og som et modspil til antikkens samfund præget af hierarki og status. Men måske forfatteren også indirekte appellerer til, at kristen­dommen kan blive værdigrundlag for det romerske sam­fund, sådan som det blev til­fæl­det et par århundreder senere med Konstantin den Store.

 

 

 

VI SKAL IKKE TIE OM OPLEVELSER

Onsdag den 17. april 2024 kl. 19 i Egebæksvang Kirke

Forfatter og journalist Charlotte Rørth.

 

Over halvdelen af os har på et tidspunkt i vores liv en oplevelse, vi selv kalder religiøs, åndelig eller spirituel. Det er en del af vores virkelighed, som vi skal tale mere om, fastslår Charlotte Rørth.

 

Hun er journalist og forfatter til flere bøger, heriblandt bestselleren, "Jeg mødte Jesus”, som er udgivet i seks lande og sendt som serie på DR samt opfølgeren ”Vi mødte Jesus”. I den er der interview med andre, der har haft oplevelser, samt både danske, norske og andre internationale forskere og samfundsdebattører. 

 

Forskere kloden over har fundet frem til, at det slet ikke er usædvanligt, hvad der skete for Charlotte Rørth i 2009. Hun var hverken søgende eller spirituelt interesseret, da hun pludselig fik et syn, hvor Jesus stod og talte til hende i 20 minutter.

"Det var et helt overvældende forløb, hvor jeg kom i kontakt med mange mennesker og miljøer, jeg ellers ikke kendte til. Og jeg fik så meget støtte fra både min familie og venner til at lære at leve med den voldsomme forandring i mit liv", husker Charlotte Rørth.

To gange mødte hun Jesus og havde derudover en lang række andre spirituelle oplevelser, hun aldrig før havde hørt om. Og netop tavsheden om dem er det, hun ønsker at bryde med.