Dødsfald/Bisættelse/Begravelse

Et dødsfald anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl - også i tilfælde af, at afdøde ikke var medlem af Folkekirken. Dette skyldes, at Folkekirken er begravelsesmyndighed i Danmark.

Anmeldelsen skal ske senest to dage efter dødsfaldet og kan foretages af de pårørende eller en bedemand.
De fleste vælger at henvende sig til en bedemand, som derefter ordner alt det praktiske med bl.a. kontakt til præst, kirkegård og kordegn, hvis man ønsker kirkelig handling. Som pårørende kan man frit vælge, hvilken bedemand man ønsker at benytte. 

Ved anmeldelsen vedlægges dødsattest fra læge eller sygehus, CPRnr og dåbs- eller navneattest, evt. vielsesattest/skilsmissepapirer. Anmeldelsen skal også oplyse, om afdøde skal bisættes/begraves.
Tidspunktet for begravelsen eller bisættelsen aftales med den præst, der skal forrette handlingen. 

Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst, med mindre afdøde har givet udtryk for andet. Før den kirkelige handling taler de pårørende med præsten. Man fortæller præsten om afdøde, vælger salmer og taler om, hvordan det skal foregå i kirken. I samtalen kan præsten også tilbyde støtte og sjælesorg.

En begravelse i kirken afsluttes med, at kisten sænkes i jorden på kirkegården, mens en bisættelse afsluttes med, at kisten køres til krematoriet - og senere ved nedsættelsen af urnen.

Oplysning om erhvervelse og vedligeholdelse af gravsted fås ved henvendelse til kirkegården ved Egebæksvang Kirke, Strandvejen 336 D, 3060 Espergærde. Tlf. 49 13 39 94

Læs mere om dødsfald, bisættelse og begravelse her