Plejehjemsgudstjenester

Mørdrup og Egebæksvang sogne er fælles om at betjene plejehjemmet  Strandhøj.

Præsterne besøger afdelingerne en gang om måneden.

Anden torsdag hver måned er der gudstjeneste i aulaen kl. 13:30.