Dåb

Hvis man ønsker dåb, aftales det ved henvendelse til kirkekontoret. Et barn ( eller en voksen) kan altid blive døbt, også hvis det allerede er navngivet. Kordegnen noterer dåbsdag, barnets navn samt navne og adresser på mindst to og højst fem faddere, som I ønsker skal bevidne dåben. Man skal være døbt (men ikke nødvendigvis medlem af folkekirken) for at være fadder/vidne.

Op til dåbsdagen mødes I med den præst, der skal stå for handlingen. Her gennemgår I dåbsritualet, aftaler salmer/musik og kan tale om eventuelle spørgsmål, I måtte have.

Dåb i Mørdrup Kirke foregår ved en af kirkens søndagsgudstjenester eller ved lørdagsdåb, den første og sidste lørdag i hver måned. Kontakt evt. en af kirkens præster, Ea Hvitnov eller Kirstine Arendt, for at høre om mulighederne.

Læs meget mere om dåb på dåben.dk 

Navngivning.

Hvis I ikke ønsker, at barnet skal døbes, kan I navngive det ved at udfylde og indsende blanketten ”Navngivning” på www.borger.dk


Dette skal ske, inden barnet fylder seks måneder.
​Når navngivningen er godkendt og registreret, får I tilsendt en afgørelse fra sognet.