Menighedsrådet

  • Tirsdag den 18. januar 2022
  • Onsdag den 23. februar 2022
  • Torsdag den 17. marts 2022          regnskab 2021
  • Torsdag den 21. april 2022
  • Tirsdag den 24. maj 2022             budget
  • Onsdag den 24. august 2022
  • Tirsdag den 20. september            regnskab 2020
  • Onsdag den 12. oktober 2022        budget 2022
  • Onsdag den 9. november 2022      budget 2023 samt konstituerende møde

Andre møder og arrangementer:

  • Orienteringsmøde og menighedsmøde: tirsdag den 10. maj kl. 19.00
  • Menighedsrådsseminar: torsdag den 2. juni kl. 18.00
  • Fest for menighedsråd og ansatte: fredag den 16. september kl. 18.00
  • Valgforsamling: tirsdag den 20. september kl. 19.00
  • Frivilligaften: lørdag den 26. november kl. 18.00