Fødsel


Jordemoderen, der har medvirket ved fødslen, anmelder denne til kordegnekontoret.
Kun ved hjemmefødsel uden medvirken af en jordemoder, skal forældrene anmelde barnets fødsel. Dette gøres på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.Er I gift, registreres faderskabet automatisk i forbindelse med registreringen af barnets fødsel, og I har automatisk fælles forældremyndighed.

NÅR FORÆLDRENE IKKE ER GIFT MED HINANDEN.
Er I ikke gift, men ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I erklære dette via en Omsorgs- og Ansvarserklæring på www.borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel. Hvis I ønsker at indsende en Omsorgs- og Ansvarserklæring før barnets fødsel, kan det også gøres med NemID på www.borger.dk