Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

18aug kl. 14:00

Fingerbøllet

Tirsdag den 18. august kl. 14.00:
Fingerbøllet mødes i kirken.

18aug kl. 14:00
19aug kl. 10:00

Prædikenværksted

Onsdag den 19. august kl. 10.00:
Prædikenværksted med Anne Mia Lykner

19aug kl. 10:00
28aug kl. 09:00

Sogneudflugt

Fredag den 28. august kl. 9.00:
Mørdrup Kirkes sogneudflugt går i år  til Møn, hvor vi …

28aug kl. 09:00
02sep kl. 14:00

Fingerbøllet

Onsdag den 2. september kl. 14.00:
Fingerbøllet mødes i kirken.

02sep kl. 14:00
03sep kl. 10:00

Babysalmesang

Torsdag den 3. september kl. 10.00:
Babysalmesang med Anne Mia Lykner

03sep kl. 10:00
09sep kl. 10:00

Prædikenværksted

Onsdag den 9. september kl. 10.00

Prædikenværksted med Anne Mia Lykner

09sep kl. 10:00
10sep kl. 10:00

Babysalmesang

Torsdag den 10. september kl. 10.00:
Babysalmesang med Anne Mia Lykner

10sep kl. 10:00
11sep kl. 10:00

Frokostmøde

Fredag den 11. september kl. 10.00:
Frokostmøde med spisning.
ESPERGÆRDE HAVN FØR OG NU

 …

11sep kl. 10:00
13sep kl. 16:00

Koncert

Søndag den 13. september kl. 16.00:
Koncert med Ensemble Super Classico.
Arrangeret af …

13sep kl. 16:00

Gudstjenester

16aug kl. 10:00

Gudstjeneste m /Dåb

Søndag den 16. august kl. 10.00:
Gudstjeneste, 10.s.e. trinitatis
Kirstine Ida Brink

16aug kl. 10:00
23aug kl. 10:00

Gudstjeneste

Søndag den 23. august kl. 10.00:
Gudstjeneste, 11.s.e. trinitatis
Anne Mia Lykner

23aug kl. 10:00
30aug kl. 10:00

Gudstjeneste

Søndag den 30. august kl. 10.00:
Gudstjeneste, 12.s.e. trinitatis
Kirstine Ida Brink

30aug kl. 10:00
05sep kl. 10:00

Gudstjeneste, konfirmation

Lørdag den 5. september kl. 10.00:
Gudstjeneste, konfirmation
Anne Mia Lykner

 

 

05sep kl. 10:00
06sep kl. 10:00

Gudstjeneste

Søndag den 6. september kl. 10.00:
Gudstjeneste, 13. s.e. trinitatis
Kirstine Ida Brink

06sep kl. 10:00
06sep kl. 12:00

Gudstjeneste, Konfirmation

Søndag den 6. september kl. 12.00:
Gudstjeneste, konfirmation
Anne Mia Lykner

06sep kl. 12:00
12sep kl. 08:30

Gudstjeneste, Konfirmation

Lørdag den 12. september kl. 08.30:
Gudstjenste, Konfirmation
Kirstine Ida Brink

 

 

12sep kl. 08:30
13sep kl. 10:00

Gudstjeneste

Søndag den 13. september kl. 10.00:
Gudstjeneste, 14. s.e. trintiatis
Anne Mia Lykner

13sep kl. 10:00
19sep kl. 09:00

konfirmation, konfirmation

Lørdag den 19. september:
Gudstjeneste, konfirmationer
Kirstine Ida Brink

- foregår i …
19sep kl. 09:00

Menighedsrådsvalg

Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30 i Mørdrup Kirke.

Hvad sker der på valgforsamlingen?

  • Der opstilles kandidater til menighedsrådsvalget i Mørdrup Sogn.
  • Der er mulighed for, at kandidaterne præsenterer sig, og for debat.
  • Der vælges medlemmer af det nye menighedsråd og stedfortrædere ved skriftlig, hemmelig  afstemning.

Opstilling foregår ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt på en særlig blanket. Der er ikke krav om stillere for at stille op på valgforsamlingen.

Der skal vælges 11 medlemmer.
Menighedsrådets funktionsperiode er 2 år, der begynder den 29. november 2020.

Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig, men det er kun  medlemmer af folkekirken med valgret i sognet, der har tale- og stemmeret.

Du kan læse mere i valgavisen på kirkens hjemmeside eller på menighedsraadsvalg.dk

Se orientering om datoer og regler for opstilling

 

 


Prædikenværksted

Onsdag den 19. august kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Sogneudflugt

Fredag den 28. august kl. 9.00:
Sogneudflugten går i år til Møn, hvor vi skal se kirkerne i Elmelund og Keldby.

Klik her for at se mere 


Prædikenværksted

Onsdag den 9. september kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 11. september kl. 10.00:

Frokostmøde, hvor havnefoged Søren Larsen vil berette om begivenheder i lokalområdet til bage fra hans barndom og til nu.

Tilmelding fra fredag den 4. september til onsdag den 9. september til kirketjenerne på tlf. 2131 9691.


Koncert

Søndag den 13. september kl. 16.00:
Koncert med Ensemble Super Classico.
Koncerten arrangeres af Espergærde Musikforening.

Klik her for at se mere.


Aften med indhold

Onsdag den 16. september kl. 19.00:
Aften med indhold, som foregår i Sthens Kirke. 
Foredragsholder er teolog, forfatter Johannes Værge som vil tale om "Det ufærdige menneske og gud"

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 23. september kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.