Tovholdere for aktiviteter

Nedenstående oversigt viser, hvem der er "tovholder" for de enkelte aktiviteter:

Aktiviteter
Tovholdere for aktiviteter 2023/2024

Aftener med indhold (sogneaftener):
Birte Lysholm
tlf. 2031 5846
mail: b.lysholm@mail.tele.dk

Babysalmesang
Anja Akselbo
mail: anja.akselbo@gmail.com

De grønne Spejdere:
Marc Pröschold
tlf. 4922 2335
mail: marc.porschold@kfum3060.dk

Fingerbøllet:
Borghild Sølyst Holm
tlf.6170 6477
mail: mammaturt@hotmail.dk

Frokostmøder:
Marianne Madsen
tlf. 2860 2526
mail: hoeghmadsen@hotmail.com

Gospelkor for børn:
Anders C. Nielsen
tlf. 2624 9409
mail: gospellight2013@gmail.com

Koncerter: 
Line Reinvang
tlf. 2683 8873
mail: line.reinvang@gmail.com

Lanciers:
Claus Pontoppidan
Tlf. 40460996 
mail: ullaogclaus@c.dk 
 
Læsekreds:
Lillian Rostrup
Tlf. 3046 1952
Mail: lime.rostrupclausen@gmail.com

Menighedsrådet:
Carl Erik Johansen
tlf. 5339 8516
Mail:  carlerikjohansen@gmail.com 

Minikonfirmander:
Ea Hvitnov
tlf. 6155 8566
mail: eah@km.dk 

Kirstine Arendt
tlf. 2979 1889
mail: kjar@km.dk

Præsternes prædikenværksted:

Ea Hvitnov
tlf. 6155 8566
mail: eah@km.dk 

 

Kirstine Arendt
tlf. 2979 1889
mail: kjar@km.dk


Sangaften :
Niels-Ole Holm
tlf. 4025 4320
mail: noholm@hotmail.dk

ShowDown (blindebordtennis):
Svend Pedersen
Tlf.: 2325 0531
Mail: svend.ped@gmail.com

Jeanette Hjortlund Voer
Tlf.: 4141 1331
Mail: nettevoer@gmail.com