Tovholdere for aktiviteter

Nedenstående oversigt viser, hvem der er "tovholder" for de enkelte aktiviteter:

Aktiviteter
Tovholdere for aktiviteter 2022/2023

Aftener med indhold (sogneaftener):
Birte Lysholm
tlf. 2013 5846
mail: b.lysholm@mail.tele.dk

Babysalmesang
Anja Akselbo
mail: anja.akselbo@gmail.com

De grønne Spejdere:
Marc Pröschold
tlf. 4922 2335
mail: marc.porschold@kfum3060.dk

Fingerbøllet:
Borghild Sølyst Holm
tlf.6170 6477
mail: mammaturt@hotmail.dk

Frokostmøder:
H.C.Hansen
tlf. 2237 8373
mail: ioghc@mail.tele.dk

Gospelkor for børn:
Anders C. Nielsen
tlf. 2624 9409
mail: gospellight2013@gmail.com

Koncerter: 
Birte Lysholm
tlf. 2013 5846
mail: b.lysholm@mail.tele.dk

Lanciers:
Claus Pontoppidan
Tlf. 40460996 
mail: ullaogclaus@c.dk 
 
Læsekreds:
Lillian Rostrup
Tlf. 3046 1952
Mail: lime.rostrupclausen@gmail.com

Menighedsrådet:
Carl Erik Johansen
tlf. 5339 8516
Mail:  carlerikjohansen@gmail.com 

Minikonfirmander:
Ea Hvitnov
tlf. 6155 8566
mail: eah@km.dk 

Præsternes prædikenværksted:


Sangaften :
Niels-Ole Holm
tlf. 4025 4320
mail: noholm@hotmail.dk

ShowDown (blindebordtennis):
Svend Pedersen
Tlf.: 2325 0531
Mail: svend.ped@gmail.com

Jeanette Hjortlund Voer
Tlf.: 4141 1331
Mail: nettevoer@gmail.com

Sogneudflugt:
Jørgen Svaneberg
tlf. 2299 7833
mail: jorgen@svaneberg.dk

 

  Mørdrup Sogn