Kirkens historie

I 1928 blev Egebæksvang Kirke sognekirke, idet kystbyerne Espergærde, Skotterup og Snekkersten samt markjordene fra Tibberup og Mørdrup landsbyer i syd til Borupgård i nord udskiltes fra Tikøb Sogn.

Frem til 1950-erne var befolkningstilvæksten beskeden, men derefter tog udviklingen fart. Egebæksvang Sogn, der i 1950 talte godt og vel 4.000 indbyggere, nåede i 1976 op på knap 14.000 indbyggere.

Denne udvikling gav anledning til, at man i 1965 begyndte at afholde gudstjenester i aulaen på den nybyggede Mørdrupskole, der lå i centrum af det ny boligområde. Det var tanken, at der skulle bygges en kirke i området, og en grund på hjørnet af Nørremarken og Vestermarken ved Espergærde Centret blev i 1968 erhvervet til dette formål.

Se artiklen "Begyndelsen til Mørdrup Kirke" af pastor emer. Hans. Chr. Dela ved at klikke her

Artiklen har været bragt i medlemsblad for Historisk Forening for Espergærde og Omegn: Egebækken nr. 31, dec. 2001.


Arkitekterne Carl Svendsen og Per Christiansen ved model af Mørdrup Kirke
Herefter blev der optaget kontakt med arkitekten bag Espergærde Centret og det nærliggende boligområde, Per Christiansen, med henblik på opførelsen af en ny kirke.

På grund af lokal modstand mod kirkebyggeriet trak påbegyndelsen af dette ud. Først i 1975 kunne arbejdet med første etape igangsættes. Første etape bestod af de lave sidebygninger med mødelokale, konfirmandlokaler, kontorer og kapel. Mødelokalet blev anvendt til kirkerum.


Tegning af 1. etape, der blev indviet d. 5 december 1976
Anden søndag i advent, d. 5 december 1976, indviede biskop J. B. Leer-Andersen den nye kirke.

Fra indvielsesdagen til udskillelsen af det selvstændige Mørdrup Sogn i juli 1977 var området mellem Kystbanen mod øst og Kongevejen mod vest et kirkedistrikt under Egebæksvang Sogn. I januar 1977 havde kirkedistriktet - identisk med det senere sogn - i alt 8.087 indbyggere.

Den 25 januar 1977 afholdtes menighedsrådsvalg i Mørdrup Kirkedistrikt, og den 1. juli samme år gav kirkeministeriet tilladelse til oprettelse af et selvstændigt Mørdrup Sogn.

Herefter skulle der komme til at gå yderligere 7 år før byggeriet kunne genoptages. Juli 1983 blev spaden stukket  jorden til anden etape, omfattende kirkeskibet og det 19,5 meter høje fritstående klokketårn.

Anden søndag i advent, d. 9 december 1984, indviede biskop Johannes Johansen den færdige Mørdrup Kirke.

To måneder forinden var kælderen gjort færdig af frivillig arbejdskraft. Alle materialer til kælderens færdiggørelse var finansieret ved årlige bazarer og gaver.


Kirkesal i 1. etape, det nuværende mødelokale
Se grundstensdokument fra indvielsen Mørdrup Kirkes 2. etape 1984 ved at klikke her.

Se mere om Mørdrup Kirkes historie i hæftet "Kirken i den hvide by med de røde tage" (Mørdrup Sogns menighedsråd. 2009).
Hæftet kan fås i Mørdrup Kirke eller downloades her.

Egebæksvang Kirke

Egebæksvang Kirke

Arkitekterne Carl Svendsen og Per Christiansen ved model af Mørdrup Kirke

Arkitekterne Carl Svendsen og Per Christiansen ved model af Mørdrup Kirke

Tegning af 1. etape, der blev indviet d. 5 december 1976

Tegning af 1. etape, der blev indviet d. 5 december 1976

Kirkesal i 1. etape, det nuværende mødelokale

Kirkesal i 1. etape, det nuværende mødelokale