Menighedsrådets udvalg

Formand :
Carl Erik Johansen

Næstformand :
Hans Christian Hansen

Kirkeværge:
Niels-Erik Larsen

Kasserer :
Kylle Holm

Referent:
Niels-Ole Holm

Kontaktperson til personalet:
Marianne Madsen

Bygningskyndig :
Niels Erik Vium

Underskriftsberettiget :
Carl Erik Johansen og Kylle Holm

Forretningsudvalg (stående udvalg):
Carl Erik Johansen, Kylle Holm Hansen, Birte Lysholm, Jørgen Svaneberg og Hans Chr. Hansen.

Valgbestyrelse:
Niels-Ole Holm (Formand), Kylle Holm og Hans Christian Hansen

Medieudvalg :
Ea Hvitnov, Kirstine Arendt, Birte Lysholm, Amalie Alexandra Rasmussen og Niels-Erik Larsen.

Aktivitetsudvalg:
Ea Hvitnov, Kirstine Arendt og Niels-Ole Holm.

Det kirkelige aktivitetsudvalg:
Ea Hvitnov, Kirstine Arendt, Ina Hjortholm og Jørgen Svaneberg. 

Børn og Unge udvalg:
Ea Hvitnov, Kirstine Arendt, Mogens Aarsleff Hansen og Margit.

Koncert- og musikudvalget:
Ea Hvitnov, Kirstine Arendt og Birte Lysholm.

Andre hverv:

Regnskabsfører:
Trine B. Clausen træffes efter aftale på tlf. 9117 6067 eller mail: tbc@helkgd.dk
Hanne Hjorth træffes på tlf. 4018 6067 eller mail: hanne@helkgd.dk

Repræsentant i kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke:
Mogens Aarsleff Hansen

Repræsentantskabet for skoletjenesten i Fredensborg-Helsingør:

Stedfortrædere: Mogens Aarsleff Hansen 

Annoncering i pressen:
Niels-Erik Larsen

Webmaster:
Amalie Alexandra Rasmussen

Arkivar:
Grethe Munkedal Larsen

Nyt fra menighedsrådet i Sognebladet:
Carl Erik Johansen

  Mørdrup Sogn