Menighedsrådets udvalg

Formand :
Jørgen Schou

Næstformand :
Birte Lysholm

Kirkeværge:
Erik Krog

Kasserer :
Annie Thygesen Andersen

Referent:
Niels-Ole Holm

Kontaktperson til personalet:
Kylle Holm-Hansen

Bygningskyndig :
Niels Erik Vium

Underskriftsberettiget :
Jørgen Schou og Annie Thygesen Andersen

Forretningsudvalg (stående udvalg):
Carl Erik Johansen, Jørgen Schou, Birte Lysholm, Jørgen Svaneberg og Niels Ole Holm

Valgbestyrelse:
Niels-Ole Holm (Formand), Carl Erik Johansen og Annie Thygesen Andersen

Medieudvalg :
Ea Hvitnov, Kirstine Arendt, Gerda Boisen, Birte Lysholm, Jørgen Schou

Aktivitetsudvalg:
Ea Hvitnov, Kirstine Arendt, Kylle Holm-Hansen, Birte Lysholm og Hans Christian Hansen (frivillig). 

Koncert- og musikudvalget:
Line Reinvang, Ea Hvitnov, Kirstine Arendt og Jørgen Schou

Forskønnelsesudvalget:

Annie Thygesen Andersen, Ea Hvitnov og Kirstine Arendt

Jubilæumsudvalget: Carl Erik Johansen, Annie Thygesen Andersen, Jørgen Schou, Søren Larsen (frivillig) og Hans Christian Hansen (frivillig).

Andre hverv:

Regnskabsfører:
Trine B. Clausen træffes efter aftale på tlf. 9117 6067 eller mail: tbc@helkgd.dk
Hanne Hjorth træffes på tlf. 4018 6067 eller mail: hanne@helkgd.dk

Repræsentant i kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke:
Mogens Aarsleff Hansen

Repræsentantskabet for skoletjenesten i Fredensborg-Helsingør:

Medlemmer: Kirstine Arendt og Annie Thygesen Andersen

Stedfortrædere: Ea Hvitnov og Mogens Aarsleff Hansen 

Hjemmeside, sociale medier, presse og kommunikation:
Gerda Boisen

Arkivar:
Gerda Boisen

Nyt fra menighedsrådet i Sognebladet:
Jørgen Schou