Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.


Koncert

Søndag den 27. september kl. 16.00:
Koncert med Opera Nordsjællands operaensemble som i samarbejde med kammerorkestret Musica opfører "Liden Kirsten".

Klik her for at se mere


Læsekredsen

Torsdag den 1. oktober kl. 17.15:
Læsekredsen diskuterer romanen "Den rødhårede kvinde" af Orhan Pamuk.

Klik her for at se mere


Sangaften

Fredag den 2. oktober kl. 18.30:
Sangaftenen er aflyst grundet corona-restriktioner. 


Prædikenværksted

Onsdag den 7. oktober kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 9. oktober kl. 10.00:
Frokostmøde, hvor Mørdrup kirkes nye organist Jesper Lorck fortæller om sin tid hvor han passede tre kirker i Storstrøms amt og hans fremtidsvisioner som organist i Mørdrup kirke.
Tilmelding fra fredag den 2. oktober til onsdag den 7. oktober til kirketjenerne på tlf. 2131 9691.
Grundet roconarestriktioner maksimalt 50 tilhørere og maksimalt 40 personer til spisning.


Koncert

Trio Vitruvi

Søndag den 11. oktober kl. 16.00:
Koncert med Trio Vitruvi arrangeret af Espergærde Musikforening.

Klik her for at se mere 


Prædikenværksted

Onsdag den 14. oktober kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Aften med indhold

Onsdag den 21. oktober kl. 19.00:
Mørdrup kirke byder på foredrag med med titlen "Besættelsen på 75 års afstand".

Aftenens foredragsholder er historiker, dr. phil Hans Kirchhoff.

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.