Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Musikgudstjeneste

Tirsdag en 19. november kl. 11.00:
Musikgudstjeneste hvor sanglærer Mats Gormsen vil lede sangen.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 20. november kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med sognepræst Anne Mia Lykner diskuterer den kommende søndags bibeltekster og samme reflekterer over teksternes indhold.

Klik her for at se mere


Sangaften

Fredag den 22. november kl. 18.30:
Sangaften, hvor en af deltagerne  har valgt 20 sange fra højskolesangbogen.

Klik her for at se mere


Koncert

Lørdag den 23. november kl. 1600:
Koncert med Råcreme koret fra Humlebæk.
Entré 40 kr. vedindgangen.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 27. november kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med sognepræst Anne Mia Lykner diskuterer den kommende søndags bibeltekster og samme reflekterer over teksternes indhold.

Klik her for at se mere


Koncert

Søndag den 1. december kl. 16.00:
Koncert med Arild Strygekvartetten  som opfører tre strygekvartetter af Ludwig van Beethoven.

Koncerten arrangeres af Espergærde musikforening.

Klik her for at se mere


Danseworkshop

Lørdag den 7. december kl. 12.00:
Danseworkshop til Bachs juleoratorium under ledelse af Anne-Christine Gyllenberg. Alle kan være med!

Man kommer i en helt utrolig dejlig stemning og kan tage pause fra "juleræset".


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.