Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Menighedsrådsvalg

Valgforsamling afholdes tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.30 i Mørdrup Kirke.

Hvad sker der på valgforsamlingen?

  • Der opstilles kandidater til menighedsrådsvalget i Mørdrup Sogn.
  • Der er mulighed for, at kandidaterne præsenterer sig, og for debat.
  • Der vælges medlemmer af det nye menighedsråd og stedfortrædere ved skriftlig, hemmelig  afstemning.

Opstilling foregår ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt på en særlig blanket. Der er ikke krav om stillere for at stille op på valgforsamlingen.

Der skal vælges 11 medlemmer.
Menighedsrådets funktionsperiode er 2 år, der begynder den 29. november 2020.

Valgforsamlingen er offentlig tilgængelig, men det er kun  medlemmer af folkekirken med valgret i sognet, der har tale- og stemmeret.

Du kan læse mere i valgavisen på kirkens hjemmeside eller på menighedsraadsvalg.dk

Se orientering om datoer og regler for opstilling

 

 


Prædikenværksted

Onsdag den 19. august kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Sogneudflugt

Fredag den 28. august kl. 9.00:
Sogneudflugten går i år til Møn, hvor vi skal se kirkerne i Elmelund og Keldby.

Klik her for at se mere 


Prædikenværksted

Onsdag den 9. september kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 11. september kl. 10.00:

Frokostmøde, hvor havnefoged Søren Larsen vil berette om begivenheder i lokalområdet til bage fra hans barndom og til nu.

Tilmelding fra fredag den 4. september til onsdag den 9. september til kirketjenerne på tlf. 2131 9691.


Koncert

Søndag den 13. september kl. 16.00:
Koncert med Ensemble Super Classico.
Koncerten arrangeres af Espergærde Musikforening.

Klik her for at se mere.


Aften med indhold

Onsdag den 16. september kl. 19.00:
Aften med indhold, som foregår i Sthens Kirke. 
Foredragsholder er teolog, forfatter Johannes Værge som vil tale om "Det ufærdige menneske og gud"

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 23. september kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.