Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Koncert

Onsdag den 23. oktober kl. 19.30:
Mindekoncert for Kim Larsen med "Gasbox"

Klik her for at se mere

KONCERTEN ER UDSOLGT!!


Koncert

Søndag den 27. oktober kl. 16.00:
Koncert med Helsingør Jernbaneorkester som underholder med flot og festlig musik. Der er ingen oplysninger om koncertens program. Fri entré. 


Koncert

Kristoffer Hersnack Grunnet

Lørdag den 2. november kl. 16.00:
Koncert hvor kammerorkester Musica opfører Beethovens 3. klaverkoncert med Kristoffer Hersnack Grunnet som solist. Fri entré.

Klik her for at se mere


Koncert

Toke Møldrup
Katrine Gislinge

Søndag den 10. november kl. 16.00:
Koncert med Toke Møldrup, cello og Katrine Gislinge, klaver som spiller tre cellosonater af Johannes Brahms.

Koncerten arrangeres af Espergærde musikforening

Klik her for at se mere


Musikgudstjeneste

Tirsdag en 19. november kl. 11.00:
Musikgudstjeneste hvor sanglærer Mats Gormsen vil lede sangen.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 20. november kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med sognepræst Anne Mia Lykner diskuterer den kommende søndags bibeltekster og samme reflekterer over teksternes indhold.

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.