Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Genåbning af Mørdrup kirke

Mandag den 18. maj:
Kirkeministeriet har i dag offentliggjort retningslinjerne for en ansvarlig genåbning af folkekirken. Forudsætningen for genåbningen er, at vi alle fortsat efterlever sundheds-myndighedernes anbefalinger for at undgå smittespred-ning.

Klik her for at se Kirkeministeriets retningslinjer


Menighedsrådsvalg

Valgbestyrelsen ved Mørdrup kirke har afholdt et orienteringsmøde om valget til menighedsrådet
tirsdag den 15. september 2020.

Se orientering om datoer og regler for opstilling
Prædikenværksted

Onsdag den 22. juli kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 29. juli kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 5. august kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 19. august kl. 10.00:
Prædikenværksted hvor deltagerne sammen med Anne Mia Lykner gennemgår og diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Sogneudflugt

Fredag den 28. august kl. 9.00:
Sogneudflugten går i år til Møn, hvor vi skal se kirkerne i Elmelund og Keldby.

Klik her for at se mere 


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.                                         


Ny digital besøgstjeneste

Boblberg.dk og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.
Et stort antal frivillige samtalevenen sidder klar på www.SnakSammen.dk  hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekynringer og erfaringer - og ikke mindst udveksle smil.

Sådan kommer du igang:
Du behøver ikke være en digital haj. Vi har nemlig sørget for, at det ikke er teknisk svært at booke en tid på SnakSammen.dk. Det eneste det kræver er, at du enten har en smartphone, tablet eller computer.

Få et digitalt besøg og en god snak - Læs mere og tilmeld dig på www.SnakSammen.dk


Røde Kors hjælpenetværk

Er du ældre, isoleret eller på anden vis sårbar overfor corona-smitte, så kan du få hjælp til at få købt ind, hentet medicin eller andre praktiske gøremål.

Ring til Rødekors corona.hjælp på tlf. 35 29 96 60

Telefonerne er åbne hverdage kl. 10-17

Læs mere på www.rodekors.dk/corona/hjælp