Menighedsrådets udvalg

Formand:
Jørgen Svaneberg

Næstformand:
Mogens Aarsleff Hansen

Kirkeværge:
Anders Wittrock Nielsen

Kasserer:
Kirsten Sloth

Referent:
Niels-Ole Holm

Kontaktperson til personalet:
Jørgen Svaneberg

Bygningskyndig:
Søren Harboe

Underskriftsberettiget:
Jørgen Svaneberg, Kirsten Sloth.

Forretningsudvalg (stående udvalg):
Jørgen Svaneberg, Hans Christian Hansen, Kirsten Sloth, Birte Lysholm.

Valgbestyrelse:
Carl Erik Johansen (fmd), Mogens Aarsleff Hansen, Jette Brandt

Kommunikationsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Birte Lysholm, Niels-Erik Larsen.

Det kirkelige aktivitetsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Mogens Aarsleff Hansen, Lis Arnoldi og frivillige.

Børne- og ungeudvalg:
1 præst, Lis Arnoldi og Kirsten Sloth.

Udvalget for øvrige aktiviteter:
1 præst, Hans Chr. Hansen og frivillige.

Koncert- og musikudvalget:
Jesper Lorck, Anne Mia Lykner, Birte Lysholm, Annette Havemann Linnet og Joan Ina Mencke.

Andre hverv:

Regnskabsfører:
Trine B. Clausen træffes efter aftale på tlf. 9117 6067 eller mail: tbc@helkgd.dk

Repræsentant i kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke:
Mogens Aarsleff Hansen

Repræsentantskabet for skoletjenesten i Fredensborg-Helsingør:
Kirstine Ida Brink, Kirsten Sloth
Stedfortrædere: Mogens Aarsleff Hansen, Anne Mia Lykner

Annoncering i pressen:
Niels-Erik Larsen

Webmaster:
Niels-Erik Larsen

Arkivar:
Grethe Munkedal Larsen

Nyt fra menighedsrådet i Sognebladet:
Jørgen Svaneberg