Medlemmer af Mørdrup Menighedsråd 2016-2020

Formand:
Jørgen Svaneberg
Rugmarken 43, st. tv
3060 Espergærde
mobil: 2299 7833
mail: jorgen@svaneberg.com

Næstformand:
Mogens Aarsleff Hansen
Strandvejen 175
3060 Espergærde
mobil: 2177 8584
mail: maah@mail.tele.dk

(Foto: Grethe Munkedal)

Kirkeværge:
Anders Wittrock Nielsen,
Annavej 5,
3060 Espergærde
tlf. 4913 1505
mail: jetteoganders@post.tele.dk

(Foto: Grethe Munkedal)

Niels-Ole Holm,
Hovgårdsparken 8, st.th.,
3060 Espergærde
mobil: 4025 4320
mail: noholm@hotmail.dk

Foto Erik Chr. Hansen

Birte Lysholm
Opalvej 9
3060 Espergærde
mobil 2031 5846
mail: b.lysholm@mail.tele.dk

Søren Harboe
Gylfesvej 5
3060 Espergærde
tlf. 2084 5534
mail: sharboe@stofanet.dk

Carl Erik Johansen
Havremarken 2
3060 Espergærde
tlf. 4913 6202
mobil: 3392 4275
mail: cej@moerdrupkirke.dk

Kirsten Sloth
Kjærsgårdvej 3,
3060 Espergærde
tlf. 2783 5356
mail. kirslo@hotmail.com

(Foto: Grethe Munkedal)

Lis Arnoldi,
Hovgårdsparken 55,
3060 Espergærde
tlf. 2230 9643
mail: lis.arnoldi@kabelmail.dk

Jette Brandt
Annavej 5
3060 Espergærde
tlf. 4913 1505
mail: dkjbt@coloplast.com

(Foto: Grethe Munkedal)

Hans Christian Hansen,
Annavej 2,
3060 Espergærde
mobil: 2237 8373
mail: ioghc@mail.tele.dk

(Foto: Grethe Munkedal)

Sognepræst
Anne Mia Lykner,
Hvedemarken 5,
3060 Espergærde
tlf. 4913 2172
mail: aml@km.dk

(Foto: Grethe Munkedal)

Sognepræst
Kirstine Ida Brink
Havremarken 11
tlf. 2266 7983
e-mail: kiib@km.dk

Medarbejderrepræsentant
Kirketjener 
Karina Møller
tlf. 2131 96 91
mail: kirketjener.moerdrup@gmail.com

Stedfortrædere

Erik Chr. Hansen, Hvedemarken 5, 3060 Espergærde
tlf. 4913 2172
mail: erikchrhansen@gmail.com

Knud Rasmussen, Aurikelvej 6, 3060 Espergærde
tlf. 4913 4407/6178 8063