Menighedsrådets medlemmer

Se medlemmerne af Mørdrup Menighedsråd klik her.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne afholdes i Mørdrup Kirke og er normalt åbne for alle.

Møderne indledes sædvanligvis med spørgetid kl. 19.00. Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål til menighedsrådet og til at overvære mødet.

Mødeplan for 2019

Onsdag den 23. januar
Onsdag den 20. februar
Tirsdag den 19. marts Regnskab*
Torsdag den 11. april
Torsdag den 23. maj   Budget*
Onsdag den 21. august
Torsdag den 19. september
Tirsdag den 22. oktober  Regnskab og budget*
Onsdag den 20. november Valg til enkeltmandsposter*

* = der indkaldes stedfortræder ved afbud fra valgte medlemmer   

 

 

Ingen begivenheder fundet.

Menighedsrådets organisering 2016-2020

Se oversigt over menighedsrådets udvalgsstruktur klik her for at se mere

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Carl Erik Johansen

Næstformand:
Jørgen Svaneberg

Kirkeværge:
Anders Wittrock Nielsen

Kasserer:
Kirsten Sloth

Referent:
Niels-Ole Holm

Kontaktperson til personalet:
H.C. Hansen og Jørgen Svaneberg

Bygningskyndig:
Søren Harboe

Underskriftsberettiget:
Carl Erik Johansen, Kirsten Sloth.

Forretningsudvalg (stående udvalg):
Carl Erik Johansen, Hans Christian Hansen, Kirsten Sloth, Birte Lysholm.

Valgbestyrelse:
Kirsten Sloth (fmd), Mogens Aarsleff Hansen, Jette Brandt

Kommunikationsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Birte Lysholm, Niels-Erik Larsen.

Det kirkelige aktivitetsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Mogens Aarsleff Hansen, Lis Arnoldi og frivillige.

Børne- og ungeudvalg:
1 præst, Lis Arnoldi og Kirsten Sloth.

Bazarudvalg:
1 præst, Hans Chr. Hansen, Birte Lysholm, Jann Hedelund, Ingolf Erbs og Alice B. Asmussen.

Udvalget for øvrige aktiviteter:
1 præst, Hans Chr. Hansen, Peter Englev og frivillige.

Andre hverv:

Regnskabsfører:
Trine B. Clausen træffes efter aftale på tlf. 2980 6239 eller mail: tbc@helkgh.dk

Repræsentant i kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke:
Mogens Aarsleff Hansen

Repræsentantskabet for skoletjenesten i Fredensborg-Helsingør:
Kirstine Ida Brink, Kirsten Sloth
Stedfortrædere: Mogens Aarsleff Hansen, Anne MIa Lykner

Annoncering i pressen:
Niels-Erik Larsen

Webmaster:
Niels-Erik Larsen

Arkivar:
Grethe Munkedal Larsen

Nyt fra menighedsrådet i Sognebladet:
Carl Erik Johansen

 

 

Til toppen

cookie information