Menighedsrådets organisering 2016-2020

Se oversigt over menighedsrådets udvalgsstruktur klik her for at se mere

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Jørgen Svaneberg

Næstformand:
Mogens Aarsleff Hansen

Kirkeværge:
Anders Wittrock Nielsen

Kasserer:
Kirsten Sloth

Referent:
Niels-Ole Holm

Kontaktperson til personalet:
Jørgen Svaneberg

Bygningskyndig:
Søren Harboe

Underskriftsberettiget:
Jørgen Svaneberg, Kirsten Sloth.

Forretningsudvalg (stående udvalg):
Jørgen Svaneberg, Hans Christian Hansen, Kirsten Sloth, Birte Lysholm.

Valgbestyrelse:
Carl Erik Johansen (fmd), Mogens Aarsleff Hansen, Jette Brandt

Kommunikationsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Birte Lysholm, Niels-Erik Larsen.

Det kirkelige aktivitetsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Mogens Aarsleff Hansen, Lis Arnoldi og frivillige.

Børne- og ungeudvalg:
1 præst, Lis Arnoldi og Kirsten Sloth.

Udvalget for øvrige aktiviteter:
1 præst, Hans Chr. Hansen og frivillige.

Koncert- og musikudvalget:
Jesper Lorck, Anne Mia Lykner, Birte Lysholm, Annette Havemann Linnet og Joan Ina Mencke.

Andre hverv:

Regnskabsfører:
Trine B. Clausen træffes efter aftale på tlf. 9117 6067 eller mail: tbc@helkgd.dk

Repræsentant i kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke:
Mogens Aarsleff Hansen

Repræsentantskabet for skoletjenesten i Fredensborg-Helsingør:
Kirstine Ida Brink, Kirsten Sloth

Stedfortrædere: Mogens Aarsleff Hansen, Anne MIa Lykner

Annoncering i pressen:
Niels-Erik Larsen

Webmaster:
Niels-Erik Larsen

Arkivar:
Grethe Munkedal Larsen

Nyt fra menighedsrådet i Sognebladet:
Jørgen Svaneberg

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne afholdes i Mørdrup Kirke og er normalt åbne for alle.

Møderne indledes sædvanligvis med spørgetid kl. 19.00. Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål til menighedsrådet og til at overvære mødet.

Mødeplan for 2020:
Tirsdag den 20. oktober, budget 2021*
Torsdag den 12. november, endelig budget 2021
Tirsdag den 24. november, konstituerende møde i det nye menighedsråd.
Søndag den 29. november, nyt menighedsråd tiltræder.

==================================================================
Lørdag den 28. november, frivillighedsfest. Aflyst på grund af coronasituationen.