Menighedsrådets medlemmer

Se medlemmerne af Mørdrup Menighedsråd klik her.

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne afholdes i Mørdrup Kirke og er normalt åbne for alle.

Møderne indledes sædvanligvis med spørgetid kl. 19.00. Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål til menighedsrådet og til at overvære mødet.

Mødeplan for 2017-2018

2018
Tirsdag den 20. marts       
Torsdag den 19. april
Torsdag den 24. maj          
Onsdag den 22. august
Torsdag den 20. september
Tirsdag den 23. oktober     
Onsdag den 20. november 


Menighedsmøde afholdes søndag den 27. maj umiddelbart efter højmessen.

 

 

Ingen begivenheder fundet.


Menighedsrådets organisering 2016-2020

Se oversigt over menighedsrådets udvalgsstruktur klik her.

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Carl Erik Johansen

Næstformand:
Jørgen Svaneberg

Kirkeværge:
Anders Wittrock Nielsen

Kasserer:
Kirsten Sloth

Referent:
Niels-Ole Holm

Kontaktperson til personalet:
H.C.Hansen

Bygningskyndig:
Søren Harboe

Underskriftsberettiget:
Carl Erik Johansen, Kirsten Sloth.

Forretningsudvalg (stående udvalg):
Carl Erik Johansen, Hans Christian Hansen, Kirsten Sloth, Birte Lysholm.

Valgbestyrelse:
Kirsten Sloth (fmd), Mogens Aarsleff Hansen, Peter Englev.

Kommunikationsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Birte Lysholm, Niels-Erik Larsen.

Det kirkelige aktivitetsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Mogens Aarsleff Hansen, Lis Arnoldi og frivillige.

Børne- og ungeudvalg:
1 præst, Lis Arnoldi og Kirsten Sloth.

Bazarudvalg:
1 præst, Hans Chr. Hansen, Birte Lysholm, Peter Englev, Jann Hedelund, Ingolf Erbs og Alice B. Asmussen.

Udvalget for øvrige aktiviteter:
1 præst, Hans Chr. Hansen, Peter Englev og frivillige.

Andre hverv:

Repræsentant i kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke:
Mogens Aarsleff Hansen

Repræsentantskabet for skoletjenesten i Fredensborg-Helsingør:
Kirstine Ida Brink, Kirsten Sloth
Stedfortrædere: Mogens Aarsleff Hansen, Anne MIa Lykner

Annoncering i pressen:
Niels-Erik Larsen

Webmaster:
Niels-Erik Larsen

Arkivar:
Grethe Munkedal Larsen

Nyt fra menighedsrådet i Sognebladet:
Carl Erik Johansen

 

 

Til toppen

cookie information