Menighedsrådets organisering 2016-2020

Se oversigt over menighedsrådets udvalgsstruktur klik her for at se mere

Menighedsrådets udvalg

Formand:
Jørgen Svaneberg

Næstformand:
Mogens Aarsleff Hansen

Kirkeværge:
Anders Wittrock Nielsen

Kasserer:
Kirsten Sloth

Referent:
Niels-Ole Holm

Kontaktperson til personalet:
Jørgen Svaneberg

Bygningskyndig:
Søren Harboe

Underskriftsberettiget:
Jørgen Svaneberg, Kirsten Sloth.

Forretningsudvalg (stående udvalg):
Jørgen Svaneberg, Hans Christian Hansen, Kirsten Sloth, Birte Lysholm.

Valgbestyrelse:
Carl Erik Johansen (fmd), Mogens Aarsleff Hansen, Jette Brandt

Kommunikationsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Birte Lysholm, Niels-Erik Larsen.

Det kirkelige aktivitetsudvalg:
Anne Mia Lykner, Kirstine Ida Brink, Mogens Aarsleff Hansen, Lis Arnoldi og frivillige.

Børne- og ungeudvalg:
1 præst, Lis Arnoldi og Kirsten Sloth.

Udvalget for øvrige aktiviteter:
1 præst, Hans Chr. Hansen og frivillige.

Koncert- og musikudvalget:
Birte Lysholm, Anne Mia Lykner, Jette Brandt og Alice Bach Asmussen.

Andre hverv:

Regnskabsfører:
Trine B. Clausen træffes efter aftale på tlf. 9117 6067 eller mail: tbc@helkgd.dk

Repræsentant i kirkegårdsudvalget ved Egebæksvang Kirke:
Mogens Aarsleff Hansen

Repræsentantskabet for skoletjenesten i Fredensborg-Helsingør:
Kirstine Ida Brink, Kirsten Sloth

Stedfortrædere: Mogens Aarsleff Hansen, Anne MIa Lykner

Annoncering i pressen:
Niels-Erik Larsen

Webmaster:
Niels-Erik Larsen

Arkivar:
Grethe Munkedal Larsen

Nyt fra menighedsrådet i Sognebladet:
Jørgen Svaneberg

Menighedsrådsmøder

Menighedsrådsmøderne afholdes i Mørdrup Kirke og er normalt åbne for alle.

Møderne indledes sædvanligvis med spørgetid kl. 19.00. Alle er velkomne til at komme og stille spørgsmål til menighedsrådet og til at overvære mødet.

Mødeplan for 2020:
Onsdag den 26. august, regnskabsrapport for 1. halvår 2020
Torsdag den 29. september, regnskab 2019
Tirsdag den 20. oktober, budget 2021*
Torsdag den 12. november, endelig budget 2021, valg til enkeltmandsposter*.
Søndag den 29. november, nyt menighedsråd tiltræder.

==================================================================
Søndag den 23. august eft4re højmessen, Menighedsmøde
Fredag den 28. august, sogneudflugt til Møn
Tirsdag den 15. september, MR-valg, valgbestyrelsen
Lørdag den 28. november, frivillighedsfest

* = der indkaldes stedfortræder ved afbud fra valgte medlemmer