Fødsel

Alle fødsler registreres på kirkekontoret. Ved fødslen udleverer jordemoderen en blanket, som forældrene skal udfylde og aflevere på kirkekontoret i bopælssognet inden 14 dage efter fødslen.
Forældrenes dåbs- eller navneattester og evt. vielsesattest medbringes.
Faderskabet kan anerkendes ved brug af en omsorgs- og ansvarserklæring.

Anmeldelse af fødsel kan foretages elektronisk, hvis man har en digital signatur eller NemID.

Læs nærmere om reglerne for anmeldelse af fødsel klik her

På  www.personregistrering.dk.kan man finde og udskrive blanketter.
Har man en digital signatur eller NemID  kan man foretage anmeldelse online.