Mørdrup sogns kirkeblad

MØRDRUP KIRKEBLAD SEPTEMBER- NOVEMBER 2018

Mørdrup sogne kirkeblad udkommer tre gange om året.
Det uddeles til samtlige husstande i sognet ved hjælp af frivllig arbejdskraft.

Bladet indeholder foruden en oversigt over gudstjenester  omtale af de aktiviteter, der udgår fra Mørdrup Kirke, orientering fra menighedsrådets formand, artikel skrevet på skift af kirkens præster, samt en fyldigere omtale af de mange koncerter og andre arrangementer, der finder sted.

Kirkebladet redigeres af sognepræst Anne Mia Lykner (ansv.), Kirstine Ida Brink, Niels-Erik Larsen  og Grethe Munkedal Larsen.

cookie information