Børn under gudstjenesten

Børn er meget velkomne til at deltage i gudstjenesten. For at understrege dette har vi et antal stofposer med legeting og bøger til de mindste kirkegænger. Poserne er inddelt efter alder til både piger og drenge. Tag en pose med fra kirkens garderobe og aflever den samme sted efter gudstjenesten.

Ved dåb er børnene velkomne til at komme hen til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.

Da gudstjenesten kan virke lang for nogle børn, vil der lige inden prædiken blive uddelt billedbøger eller tegnematerialer, som kan beskæftige børnene, mens de voksne lytter til prædiken.

Forældre og børn har også mulighed for at gå ind i konfirmandstue 1, som ligger i forbindelse med aulaen til venstre ved kirkens hovedindgang. Her findes forskelligt legetøj, hvis børnene har brug for yderligre adspredelse.