Læsekreds

07.03.2019 kl. 17:15 - 19:00

Torsdag den 7. marts kl. 17.15:

 ”Peters kærlighed” af  Mich Vraa:
 (Selvstændig fortsættelse af 'Haabet')

Roman om Peter Von Scholten, den legendariske generalguvernør  på De Vestindiske Øer.

Bogen om ’Peters kærlighed’ handler om  den tidligere genralguvenør i Dansk Vestindien, Peter von Scholten. Vi følger Peters liv via breve til en veninde Maria Eide, Peter von Scholtens private dagbog, Anna Heegaards dagbog, officielle breve og depecher, samt uddrag af Mikkel Eides bog ’Vestindiske røster’. Meget er fiktion, men Mich Vraa har også benyttet historiske dokumenter.

Tiden er fra 1804, hvor Peter von Scholten for første gang kom til Vestindien og frem til 1854, hvor han dør som en gammel, syg og nedbrudt mand i Altona, hvor datteren og svigersønnen boede.

Peter von Scholten var uddannet officer og blev generaladjudant hos Frederik VI, hvad der siden gavnede hans karriere i Vestindien. Han startede som vejermester på St. Thomas i 1814, et job med gode biindtægter, og skaffede sig efterhånden flere indbringende embeder, indtil han blev egentlig guvernør på St. Thomas i 1825-26, fungerende generalguvernør 1827- og tilsidst egentlig generalguvernør i Dansk Vestindien.   

Historikerne har altid undret sig over, hvordan Peter von Scholten i løbet af tolv/tretten år kunne avancere fra vejermester til fungerende generalguvernør over De Vestindiske Øer. Mich Vraa benytter sig af sin digteriske frihed til at komme med et bud. Det er et historisk faktum, at Peter von Scholten i 1814 tilbragte seks kolde dage og nætter på Sprogø sammen med Frederik VI og seks andre personer. Mich Vraas ide er, at majestæten indgik en aftale med Peter von Scholten om, at han ville få embedet på De Vestindiske Øer mod at betale nogle af sine – store – fortjenester til kongens elskerinde og deres fælles børn. En anden ting, som historikerne har været i tvivl om, er, hvor meget Peter von Scholten var under indflydelse af sin elskerinde, Anna Heegaard, da han i 1848 udtalte de berømte ord, der gjorde en ende på slaveriet i Dansk Vestindien : "Now you are free". Også her har Mich Vraa sit bud.

Peter von Scholtens  forhold til sin danske kone, Lise, som vendte tilbage til Danmark efter et kort ophold på øerne, samt forholdet til Anna Heegaard, er beskrevet stærkt i bogen. Men der er endnu flere i romanens persongalleri. Heriblandt Mikkel Eide (gift med Maria Eide), som ankommer til De Vestindiske øer for at skrive en kritisk bog om de danske slaveejere. I bogen 'Vestindiske røster' præsenterer han os for en lang række skæbner - både slaver og deres ejere -  og det er ikke rar læsning for Københavnerne. Ironisk nok sabler anmeldelsen i ’Kjøbenhavnerposten’ bogen ned som helt utroværdig.

”De handlinger vi huskes for, vil blive bedømt af en ny tids øjne. En dag vil mænd, der aldrig har kendt dig, skrive bøger om Peter von Scholten.” Sådan skriver Maria Eide i et brev til Peter von Scholten i 1852.

 

 

<- Tilbage
cookie information