Loppemarked

Loppemarkedet modtager gerne effekter, så som tøj, køkkengrej, legetøj. Alt hvad et loppemarked kan bestå af har interesse (dog ikke møbler, reoler og andre store ting).

Ring til kirkens kontor eller til H.C.Hansen tlf. 2237 8373 eller Peter Englev tlf. 2267 8953,hvis man ikke selv har mulighed for at bringe effekterne til kirken (møbler og andre tunge effekter samt tunge kasser med bøger afhentes dog ikke).


Bazarmøder

Bazarmøder

Alle bazarmøderne afholdes i Mørdrup Kirkes lokaler kl. 19.00.
Bazarmøderne er åbne for alle og alle er velkomne til at deltage.Mørdrup Kirkes bazar 1978 - 2018

Baggrund for bazaren

Mørdrup Kirkes beliggenhed på en skråning skabte mulighed for en kælder under hele 1. etape ( den lave del af Mørdrup Kirke med det store mødelokale, konfirmandstuer og kontor). Denne kælder stod som en stor, grå, trist og rå kælder, idet der ikke var midler til færdiggørelse og indretning. For at skaffe midler til at gøre denne kælder klar til brug afholdtes d. 25 november 1978 et julemarked, som gav et overskud på 14.000 kr.

Dette julemarked blev hurtigt til den årlige Bazar og i 1984 var hele kælderen klar til brug.

Men sognet ville ikke undvære den årlige bazar, som var blevet en tradition, så den fortsatte. Da der ikke mere var brug for penge til indretning af kælderen, blev det besluttet, at overskuddet skulle uddeles til humanitære organisationer. Der foreligger ikke en beregning på, hvor stor et beløb der i alt er uddelt gennem årene, men mon ikke det runder godt og vel 1 mill. kroner.

Formål med bazaren

  • at frembringe midler til uddeling til humanitære og sociale organisationer

  • at styrke fællesskabet i Mørdrup Sogn  

Efter 40 år blev den sidste bazar afholdt i november måned2018.

Bazarudvalgets formand H.C. Hansen takker alle medvirkende for deres store arbejde.

 

 


Legatuddeling

Susan Jochims
Helle Snedker
Kirsten Kirsmeyer
Anette Lauritzen

Umiddelbart efter afslutningen af bazaren den 24. november 2018 hvor vi præsterede en omsætning på omkring 65.000 kr., blev der af sidste bazars overskud samt noget af det forventede overskud fra årets bazar uddelt 4 legater til:

Lukashuset - Hospice for Børn og Unge ved Susan Jochims modtog 20.000 kr.

LEV´s Helsingørafdeling ved Helle Snedker modtog 20.000 kr.

Mødrehjælpens Helsingørafdeling ved Kirsten Kirsmeyer modtog 20.000 kr.

Kirkens Korshær - Stubben i Helsingør ved Anette Lauritzen modtog 20.000 kr.


Når regnskabet for 2018 er gjort op, er der forhåbentlig flere penge til uddeling, og dette vil ske i begyndelsen af det nye år. 

 

Disse resultater kunne vi ikke opnå uden de mange, som hjalp os med flotte gaver, og som har siddet og arbejdet med håndarbejder til salgsboden. Også en tak til alle , som hjalp under selve bazaren. 

Hermed ønsker jeg på bazarudvalgets vegne alle et godt nyt år.

H. C. Hansen


Ingen begivenheder fundet.

cookie information