Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Læsekreds

Torsdag den 12. december kl.17.15:
Læsekreds hvor deltagerne diskuterer indholdet i romanen "Ovenpå er der stille".

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 13. december kl. 10.00:
Sognepræst Kirstine Ida Brink vil underholde og fortælle om julen. Ved frokostmødet serveres en rigtig julemiddag med flæskesteg og hvad der til hører og naturligvis også risalamande.

Tilmelding fra tirsdag den 3. december til onsdag den 11. december til kirketjenerne på tlf. 2131 9691.

Prisen er 100 kr.

Frokostmødet er overtegnet. Der er ikke flere pladser!


Koncert

Fredag den 13. december kl. 18.00:
Koncert med "Gospellight" som fylder kirken med masser af dejlige klange, som altid begejstrer publikum.

Klik her for at se mere


De 9 læsninger

Søndag den 15. december kl. 16.00:
Traditionen tro afholdes den 3. søndag i advent den liturgiske gudstjeneste "De 9 læsninger", hvor kirkens kor og organist opfører motetter imellem læsningen af de 9 bibelske tekster.


Koncert

Søndag den 5. januar kl. 16.00:
Nytårskoncert med "von Bülow"i to generationer. Mor og søn på henholdsvis saxofon og guitar spiller lyrisk og smuk jazzmusik.

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 10. januar kl. 10.00:
Frokostmøde hvor Anette Lauritzen vil fortælle om sit arbejde i Kirkens Korshær på Stubben.

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.