Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Koncert

Søndag den 5. januar kl. 16.00:
Nytårskoncert med "von Bülow"i to generationer. Mor og søn på henholdsvis saxofon og guitar spiller lyrisk og smuk jazzmusik.

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 10. januar kl. 10.00:
Frokostmøde hvor Anette Lauritzen vil fortælle om sit arbejde i Kirkens Korshær på Stubben.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 15. januar kl. 10.00:
Prædikenværksted, hvor sognepræst Anne Mia Lykner sammen med deltagerne diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Koncert

Søndag den 19. januar kl. 16.00:
Amatørsymfonikerne spiller Beethovens tripelkoncert sammen med Eskær-trioen.

Koncerten arrangeres af Espergærde Musikforening.

Klik her for at se mere


Musikgudstjeneste

Tirsdag en 28. januar kl. 11.00:
Musikgudstjeneste med medvirken af Egebæksvang koret.

Klik her for at se mere


Koncert

Søndag den 2. februar kl. 16.00:
Koncert med Concerto Copenhagen som spiller et rent Mozart- program. De slår gækken løs med den morsomme "Ein musikalischer Spass".

Koncerten arrangeres af Espergærde Musikforening.

Klik her for at se mere


Læsekreds

Torsdag den 6. februar kl. 17.15:

Læsekreds hvor deltagerne diskuterer romanen "Smaragdsliberen".

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.