Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Prædikenværksted

Onsdag den 26. februar kl. 10.00:
Prædikenværksted, hvor sognepræst Anne Mia Lykner sammen med deltagerne diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Sangaften

Fredag den 28. februar kl. 18.30:
Sangaften hvor en af deltagerne vælger 20 sange fra højskolesangbogen.

Klik her for at se mere


Læsekreds

Torsdag den 5. marts kl. 17.15:
Læsekreds hvor deltagerne diskuterer "Tyven" af Ulrik Langen.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 11. marts kl. 10.00:
Prædikenværksted, hvor sognepræst Anne Mia Lykner sammen med deltagerne diskuterer den kommende søndags bibeltekster.

Klik her for at se mere


Aften med indhold

Onsdag den 11. marts kl. 19.00:
Aften med indhold hvor Lasse Skovgaard fortæller om hvor godt det er at synge.

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 13. marts kl. 10.00:
Frokostmøde hvor havnefoged Søren Larsen beretter om begivenheder i lokalområdet tilbage fra hans barndom og til nu.

Tilmelding fra fredag den 6. marts til onsdag den 11. marts til kirketjenerne på tlf. 2131 9691.


Koncert

Søndag den 15. marts kl. 16.00:
Koncert med et sammensat program med bidrag fra opera, musical og den danske og svenske sangskat.
Medvirkende er Gitta-Maria Sjöberg, Matti Borg og Marhus Emil Borg.

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.