Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.


Det sker

Ingen begivenheder fundet.

Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.

Prædikenværksted

Onsdag den 28. august kl. 10.00:
Prædikenværksted med sognepræst Anne Mia Lykner.

Klik her for at se mere


Sogneudflugt

Lørdag den 31. august kl. 09.00:
Sogneudflugt med besøg i Roskilde Domkirke og Bagsværd kirke.

Klik her for at se mere


Børnegudstjeneste

Tirsdag den 10. september kl. 18.00:
Børnegudstjeneste over emnet "høst". Vi skal høre fortællinger om livets og naturens gaver.

Klik her for at se mere


Prædikenværksted

Onsdag den 11. september kl. 10.00:
Prædikenværksted med sognepræst Anne Mia Lykner.

Klik her for at se mere


Frokostmøde

Fredag den 13. september kl.10.00:
Frokostmøde hvor Kirsten Kirsmeyer vil fortælle lidt om etableringen af Mødrehjælpens lokalforening Helsingør.

Klik her for at se mere


Aften med indhold

Onsdag den 18. september kl. 19.00:
Museumsinspektør på M/S Museet for Søfart Casper Iversen er aftenens foredragsholder hvor han for tæller om Helsingør havn i historisk perspektiv. Foredraget holdes i Sthens kirke.

Klik her for at se mere


Koncert

Anne Agerskov
Amalie Kaad

Tirsdag den 24. september kl. 19.30:
De to organister giver sig i kast med to af orgellitteraturens største komponister, Mendelssohn og Bach. Til koncerten spiller begge organister værker af de to komponister.

Klik her for at se mere


Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkerings-plads med.

Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet. Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.