Mørdrup Kirke er beliggende på Vestermarken 2 i Espergærde. Kirken ligger tæt på Espergærde Centret, som den deler parkeringsplads med.


Tilgængelighed

Mørdrup Kirke har niveaufri adgangsforhold til kirkerum, kontorer og mødelokaler, ligesom der er handicaptoilet.
Til lokalerne i kælderen kan indgangen i gavlen mod børneinstitutionen benyttes.

Det sker

Ingen begivenheder fundet.


Gudstjenester

Ingen begivenheder fundet.


Velkommen til Mørdrup Kirkes hjemmeside

Foto: Grethe Munkedal

Mørdrup Kirke er sognekirke for Mørdrup Sogn, som i store træk er den del af Espergærde, der ligger vest for Kystbanen. Mørdrup Sogns vestlige afgrænsning går ved Kongevejen.

Brug dels menuen i toppen af siden og informationerne i venstre og højre spalte for at navigere rundt og finde frem til de oplysninger,du har brug for.

Hvis hjemmesiden ikke rummer de oplysninger, som du har brug for, håber vi, at du vil kontakte os.

På Sogneportalen www.sogn.dk kan du finde oplysninger om sogne, adresser, statistik mm.Her kan du også under menupunktet "Find dit sogn" se, hvilket sogn du bor i.

 


Menighedsmøde

Søndag den 27. maj kl. 11.15:
Umiddelbart efter højmessen afholder menighedsrådet det årlige menighedsmøde, hvor menighedsrådet informerer Mørdrup Kirkes menighed om følgende:

  • Gennemgang af det årlige driftsbudget.
  • Budgetlægningen for næste regnskabsperiode.
  • Menighedsrådets værktøjer til at forhindre overskridelse af budgettet.
  • Menighedsrådets aktiviteter i det forgangne regnskabsperiode.
  • Menighedsrådets planlagte aktiviteter for næste regnskabsperiode.

 

Menighedsrådet ser frem til denne mulighed for dialog mellem menigheden og menighedsrådet. Alle skal være hjertelig velkomne til at deltage.

Efter mødet serveres en let frokost med diverse drikkevarer.


Koncert

Birkerød Kammerorkester

Søndag den 27. maj kl. 16.00:

Birkerød Kammerorkester giver koncert under ledelse af Boris Samsing.

Klik her for at se mere


Sogneudflugt

Selsø slot

Lørdag den 25. august kl. 9.00:
Udflugten går til Hornsherred til Skibby og til Selsø. Tilmelding tidligst fra fredag den 18. maj kl. 9.00, enten til kirkekontoret på tlf. 4913 4947 eller på mail kah@km.dk

Der er i alt 55 pladser - primært til sognets beboere.

Klik her for at se mere


Fingerbøllet

Fingerbøllet mødes igen den 27. august efter sommerferien. De øvrige dage hvor vi laver ting til bazaren meddeles senere.

Links
cookie information