Sogneudflugt

02.09.2017 kl. 09:00 - 18:00

Lørdag den 2. september kl. 9.00:
Sogneudflugt til Slangerup og Lejre

Mørdrup Kirkes sogneudflugt finder i år sted lørdag den 2. september 2017 med start fra kirken kl. 09.00 med bus og hjemkomst samme sted ca. kl. 18.00.

Udflugten går til Slangerup og Lejre. Vi kører mod sydvest til Slangerup og drikker medbragt kaffe/thé på et passende sted. Slangerup var købstad i 600 år indtil 1809. Vi skal se Sct. Mikaels Kirke i Slangerup, en meget stor kirke fra 1588 med tårn fra 1411. To berømte bysbørn, kong Erik Ejegod og Thomas Kingo er begge født og opvokset i Slangerup. Erik Ejegod gjorde meget for Slangerup, byggede syd for den nuværende kirke omkring år 1100 en stor basilika og senere et kloster, hvor kun fundamenter er tilbage ca. 2 m under jorden.

3 herreder blev senere slået sammen til et stort Try herred med tingsted i Slangerup. Thomas Kingo, født 15.12.1634, kom i Slangerup Latinskole og senere i Frederiksborg Lærde Skole i Hillerød. Han var huslærer i en årrække og blev i 1661 ordineret som præst. I 1668 søgte han og fik embedet som præst i Slangerup, hvor han virkede i 8 år.  I 1677 udnævntes han til biskop i Odense.

Herefter går turen videre til Lejre, som vi ikke fik set i 2016. Vi ser museet om sagnkongerne skjoldungernes Lejre og fundamentet med stolpehuller fra den kæmpestore vikingehal fra 800-tallet på 600 m2, 60 m lang, 12 m bred og 10 m høj, markant større end hallerne i Treldeborg. Hallen bliver nu bygget i fuld størrelse i sagnlandet Lejre. En række kæmpehøje og skibssætninger præger landskabet, bl.a. Harald Hildetandshøj, en langdysse fra o. 3500 f.Kr.. Harald Hildetand levede langt senere i 700-tallet, men var en meget magtfuld dansk konge, under hvem Kanhavekanalen tværs over Samsø blev gravet i 726 og det første Dannevirke bygget i 737. Han blev meget gammel, næsten blind til sidst og angiveligt dræbt i Bråvallaslaget ved Bråviken i det østlige Sverige i 772.   

Vi finder et sted, hvor vi spiser frokost og kører senere hjemad, hvor vi på vejen får eftermiddagskaffe et hyggeligt sted. Derefter går det videre mod Espergærde, hvor vi forventer at være kl. 1800.

Prisen bliver 250 kr. p.p. for turen, frokost og formiddags- og eftermiddagskaffe.
Tilmelding tidligst fra fredag 5. maj 2016, kl. 0900, enten på kirkekontoret, på tlf. 4913 4947 eller på mail kah@km.dk fra kl. 09.00.   55 pladser – primært for sognets beboere, de først tilmeldte kommer med!

 

     

 

 

 

<- Tilbage
cookie information